cat30131_img217079344.jpg

כיסון 1: התסריט ההונגרי

חיות כיס חוזרת בעונה חדשה, עם פרקים קצרים ואקטואליים (כיסונים) בנוסף לפרקים הארוכים. והפעם - איך ישפיעו השינויים במערכת המשפט על הכלכלה הישראלית? מבט אל עבר כלכלת הונגריה, מראה שהתשובה לא כל כך פשוטה
  • 23 דקות
חיות כיס
כיסון 1: התסריט ההונגרי

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי. עורך: תומר מיכלזון. עריכת סאונד ומיקס: שרון לרנר