cat21664_img282786754.jpg

חיות ביס: מי זרק את הגבינה שלי?

דנה פרנק ביררה כמה ברצינות צריך לקחת את זה שהתאריך על מוצר מסוים הוא "פג תוקף", ומה הקשר בינו לבין משבר האקלים
  • 30 דקות
חיות כיס
חיות ביס: מי זרק את הגבינה שלי?

מגישה: דנה פרנק, עריכה: צליל אברהם, עיצוב סאונד ומיקס: אסף רפפורט