cat21426_img317062012.jpg

חוזרים לחלומות גדרה פרק 6: רגע האמת

שישה פרקים ושמונה חודשים אחרי שיצאנו לדרך הגיע הזמן. בסוף הפרק הזה שאול יחליט אם הוא קונה את הדירה בגדרה או לא
  • 22 דקות
חיות כיס
חוזרים לחלומות גדרה פרק 6: רגע האמת