cat21407_img256564323.jpg

חוזרים לחלומות גדרה פרק 2: גדרה זו לא עיר

לקראת פרק הריוניון של "חלומות גדרה" מוזמנים להזכר בפרקי הסדרה המקורית. נכנסים אל העולם התת-קרקעי של "מחיר למשתכן". שאול מוצא את מפרטי הדירה, והם נראים לא משהו
  • 22 דקות
חיות כיס
חוזרים לחלומות גדרה פרק 2: גדרה זו לא עיר

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם, עורך: רום אטיק, סאונד: אסף רפפורט