cat21036_img802506044.jpg

פרק 192: המפקח על הבנקים

יאיר אבידן מדבר על בנקאות חברתית וקפיטליזם קשוב, על זה שצריך לקחת בחשבון את כל בעלי העניין: עובדים, לקוחות, ספקים ולא רק את בעלי המניות של הבנק. הוא מדבר על משבר האקלים ועל הקשר שלו לבנקים וגם על האופן שבו תיראה הבנקאות בעתיד.
  • 35 דקות
חיות כיס
פרק 192: המפקח על הבנקים

: מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורכת: מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס: רחל רפאלי ואסף רפפורט