cat19448_img66387968.jpg

פרק 184: ישראל דיגיטלית (?)

האם ישראל באמת דיגיטלית? מה לא עובד, ולמה, אבל גם מה כן עובד, ולמה. והכל דרך נקודת מבטם של האנשים שהעבודה הסיזיפית שלהם היא להגשים את החזון הזה
  • 32 דקות
חיות כיס
פרק 184: ישראל דיגיטלית (?)

: מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורכת: מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס: אסף רפפורט