cat19377_img207542397.jpg

פרק 183: השד יוצא מהבקבוק

כולם בעד מיחזור. באמת, כולם. אבל כשהמשרד להגנת הסביבה החליט להרחיב את חוק הפיקדון גם לבקבוקים הגדולים כדי להרחיב את המיחזור - כל השדים של החברה הישראלית יצאו מהבקבוק, והתחילו ללכת מכות
  • 35 דקות
חיות כיס
פרק 183: השד יוצא מהבקבוק

: מגישה: דנה פרנק, עורכת: מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס: אסף רפפורט