cat19199_img262195.jpg

פרק 181: מלחמת ההתשה

אתם מרגישים את התשישות הזאת? זה האיום המתמשך, הבלתי נגמר על החיים שלנו, ששוחק אותנו, פיזית ונפשית. שאול אמסטרדמסקי מנסה להבין איך מתמודדים עם מצב חירום שלא נגמר
  • 33 דקות
חיות כיס
פרק 181: מלחמת ההתשה

מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורכת: מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס: אסף רפפורט