cat19019_img517768241.jpg
כאן

פרק 179: חיים של אחרים

זה רעיון שחוזר על עצמו לעיתים קרובות: אם המחיר של הגבלות ושל סגר כל כך כבד, והסיכוי למחלה קשה אצל אנשים בריאים כל כך קטן, למה שלא נגן רק על מי שנמצא בקבוצת סיכון, ושכל השאר - הבריאים והצעירים - ימשיכו לחיות את חייהם? מה המשמעות החברתית של להמשיך בחיינו בלי האנשים שנמצאים בסיכון, האם יש בזה בכלל היגיון רפואי, ואיך ייראו החיים שלהם
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 179: חיים של אחרים

: צליל אברהם, עורך: רום אטיק, עריכת סאונד: אסף רפפורט