cat18503_img475384418.jpg
כאן

פרק 173: המדריכה למהפכה

להפגין זה לא מספיק. הח״כית לשעבר רחל עזריה פרשה מהכנסת ועכשיו היא משתפת את הנוסחה: ככה עושים מאבק חברתי שבאמת ישנה משהו
  • 35 דקות
חיות כיס
פרק 173: המדריכה למהפכה

: צליל אברהם, עורך: רום אטיק, עריכת סאונד: אסף רפפורט