cat18342_img357152862.jpg
כאן

פרק 171: מחיר החיים

חזרנו לדבר על סגר, ועם זה מגיעה שאלה שקשה לשאול ולא נעים לשמוע: כמה כסף ונזק כלכלי ובריאותי לחיי אדם אנחנו מוכנים להשקיע בעצירת הנגיף? כמה בכלל שווה שנת חיי אדם, והאם בכלל אפשר לשאול את זה?
  • 35 דקות
חיות כיס
פרק 171: מחיר החיים

: שאול אמסטרדמסקי, עורך: רום אטיק, עורך סאונד: אסף רפפורט