cat18133_img20066268.jpg
כאן

פרק 168: מי צריך מענק קורונה?

כמעט כל הכלכלנים מתנגדים למענק הקורונה, והביקורת עליו נשמעת מימין ומשמאל. אבל האם זה באמת רעיון כל כך רע? ולמה זה כל כך מסובך לחלק כסף ל"מי שצריך"?
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 168: מי צריך מענק קורונה?

: צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי, עורך: רום אטיק, עריכת סאונד: אסף רפפורט ורחל רפאלי