cat17900_img320638098.jpg
כאן

פרק 167: אגף התקציבים נגד העולם

אחת לכמה זמן זה קורה: הפוליטיקאים והפקידים הבכירים במשרד האוצר נקלעים לקרב. זה לא קרב שהתחיל עם נתניהו וראש אגף תקציבים, אלא כזה שמתגלגל אחורנית עשרות בשנים. השבוע בחיות כיס: סיפורו של אגף.
  • 35 דקות
חיות כיס
פרק 167: אגף התקציבים נגד העולם