cat17573_img198697964.jpg
כאן

פרק 162: ההחלטה ששברה את שוק העבודה

בתחילת מרץ, רגע לפני הסגר, התקבלה החלטת בזק - לאפשר למעסיקים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום, במימון המדינה. 3 וחצי חודשים אחרי, רובם עדיין לא חזרו לעבודה. על החלטה אחת שאולי שינתה את שוק העבודה הישראלי לזמן ארוך מאוד
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 162: ההחלטה ששברה את שוק העבודה

: צליל אברהם, עורך: רום אטיק, עריכת סאונד: אסף רפפורט