cat17438_img468689327.jpg
כאן

פרק 160: זכות הציבור לדעת

הסיפור של אתר קטן להנגשת זכויות, שהצליח לעשות את מה שהממשלה אפילו לא הבינה שהיא צריכה: להסביר לאנשים בשפה פשוטה מה מגיע להם. איך משבר הקורונה נראה מנקודת המבט שלהם?
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 160: זכות הציבור לדעת