cat17021_img87353675.jpg
כאן

פרק 152: נאחזים בצלחת

כבר כמעט חודשיים שהמסעדות בישראל סגורות, ולא בטוח שכולן יצליחו להגיע לסוף של המשבר. וברגעים כאלה, נדרשים פתרונות יצירתיים
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 152: נאחזים בצלחת