cat16983_img333698425.jpg
כאן

פרק 151: מה יקרה עם החרדים?

יום אחרי הקורונה, החברה החרדית עלולה למצוא את עצמה ענייה, שבורה ומנותקת מהחברה הישראלית יותר מאי פעם. או בדיוק להפך
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 151: מה יקרה עם החרדים?

: צליל אברהם