cat16856_img336107390.jpg
כאן

פרק 148: היסטוריה של מגפה

המוות השחור, מגפת הדבר של ימי הביניים, הייתה קטליזטור לתמורות כלכליות ופוליטיות ששינו את העולם. מה קורה כשמגיפות מייצרות צמא לשינוי, ומה קורה כשהשינוי הזה פוגש אלטרנטיבה רעיונית למצב הקיים
  • 24 דקות
חיות כיס
פרק 148: היסטוריה של מגפה

: שאול אמסטרדמסקי, עורך: רום אטיק, עורך סאונד: אסף רפפורט