cat16722_img189842014.jpg
כאן

פרק 145: השיבה הביתה

״אתה קם בבוקר, הנהר נראה שליו כתמיד. אנשים רצים לאורכו, אחרים מדוושים באופניים. מכוניות נוסעות, ילדים הולכים לבית הספר. מסתכל דרך החלון - רואה שגרה, מסתכל על מסך המחשב - רואה מגיפה מתפשטת במהירות. צריך להתחפף מארצות הברית״.
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 145: השיבה הביתה

: שאול אמסטרדמסקי, עורך: רום אטיק, עורך סאונד: אסף רפפורט