cat16504_img657554774.jpg
כאן

פרק 137: המקגייוור של הקורונה

מגפות, מלחמות, אסונות טבע: תקופות של משברים כלכליים הן תקופות איומות. אבל לעיתים קרובות, הן משאירות אחריהן מתנות בדמות תנופה חדשה במחקר, בפיתוח, בטכנולוגיה ובכלכלה. מה יהיו ההמצאות שיצאו ממשבר הקורונה?
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 137: המקגייוור של הקורונה

: דנה פרנק, עורך: רום אטיק, עורך סאונד: אסף רפפורט