cat15674_img106647662.jpg

פרק 127: איך הגעתי לכאן עם דליה פדילה

האהבה הגדולה של דליה פדילה היא בתי ספר - איך לתקן אותם, איך לבנות אותם ואיך לגרום לתלמידים לאהוב אותם. "איך הגעתי לכאן" עם מייסדת ומנהלת רשת בתי הספר לאנגלית קיו סקולס ומנהלת מכלל אל-קאסמי לשעבר
  • 50 דקות
חיות כיס
פרק 127: איך הגעתי לכאן עם דליה פדילה

: גיל מרקוביץ'. עורכים: רום אטיק וצליל אברהם. סאונד: רום אטיק