cat15038_img872408160.jpg
אורנה רייטשטיין

פרק 120: הולי ביזנס

במשך שנים, בקיבוץ כנרת עשו קופה על צליינים שבאו לטבול במקום שבו ישו עשה זאת. רק שישו לא באמת טבל שם. זה לא הפריע למליוני תיירים להגיע, עד שנפתח ליד ים המלח אתר חדש - האתר המקורי שבו טבל ישו - והתחיל לקחת להם את הביזנס
  • 40 דקות
חיות כיס
פרק 120: הולי ביזנס