cat12025_img546640490.jpg
חיות כיס

פרק 88: הקיבוצניק האחרון

אחרי שהקיבוץ שגדל בו הופרט, טל אלמליח היה חייב להבין את נפילתה של התנועה הקיבוצית. התשובה שמצא: הקיבוצניקים עשו את זה לעצמם
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 88: הקיבוצניק האחרון

: צליל אברהם