cat11192_img431912680.jpg
סטודיו כאן

פרק 80: מחיר הסכסוך

כמה כסף היה לנו אם היה שלום? פרופ׳ יוסי זעירא חישב כמה עולה הסכסוך - באובדן השקעות מחו"ל, בירידה בפריון, בתקופות של מיתון, במחירי ממ"דים - וחזר עם תשובה
  • 23 דקות
חיות כיס
פרק 80: מחיר הסכסוך

איפה הייתם בתום ארבע השנים הראשונות שלכם בשוק העבודה? תחשבו על כל מה שהשגתם בארבע השנים הראשונות: למדתם, הרמה המקצועית שלכם השתפרה, יצרתם קשרים, הבנתם יותר טוב את התחום שאתם עוסקים בו. אולי בארבע השנים האלה החלפתם תפקיד והתקדמתם, אולי השכר שלכם עלה. אולי הבנתם שזה לא בשבילכם ועברתם לעבוד בתחום אחר. תחזרו רגע לנקודה הזו בזמן, ואם לא הגעתם אליה עדיין, תחשבו פשוט על המקום שאתם נמצאים בו כרגע.

ועכשיו, תדמיינו שמישהו בא ומוחק את ארבע השנים האלה. מאפס את השעון. כל מה שעשיתם ולמדתם נמחק ועכשיו אתם צריכים להתחיל הכל מהתחלה.

האמת היא שכבר עשו לכם את זה.

זה נקרא: גיוס חובה.

השבוע בחיות כיס: מחיר הסכסוך. יוסי זעירא יסביר מה המחיר שאנחנו משלמים מעבר לתקציב הישיר של מערכת הביטחון? כמה זה עולה לנו - באובדן השקעות מחו"ל, בירידה פריון, בתקופות של מיתון, במחירי ממ"דים, ניגע אפילו בתרומתו הפוטנציאלית לכלכלה הישראלית של החייל המת.

אז אתם מוזמנים לדמיין שיש שלום.

 

כלכלת ישראל מאת יוסי זעירא באתר "ידיעות ספרים"

הנתונים שזעירא מציג בפרק מבוססים על נתוני 2011. המחקר על מחיר ההון האנושי נעשה עם טל וולפסון.