cat10837_img211202944.jpg

פרק 79: מחוץ למירוץ

מאזין שלח לנו מייל וכתב לנו שהוא פיצח את השיטה ומצא את הפתרון לבעיות מעמד הביניים: לגור בגולן. אז נסענו לראות
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 79: מחוץ למירוץ

מגישה: צליל אברהם, עורך: רום אטיק, טכנאי: אסף רפפורט