cat9980_img570469171.jpg
כאן כלכלי

עדכון: שמונים שקל לגרם

באוגוסט 2016 הוצאנו את פרק 34 של חיות כיס, "מאה שקל לגרם", על כלכלת הסמים הקלים בישראל ועל האפליקציה שעושה בה מהפכה. מאז הרבה השתנה
  • 28 דקות
חיות כיס
עדכון: שמונים שקל לגרם

: מגישות: צליל אברהם ודנה פרנק, עורך: רום אטיק, סאונד: אסף רפפורט