cat9925_img266221838.jpg
כאן כלכלי

פרק 61: כשלבנק נגמר הכסף

לפני עשר שנים הכלכלה האיסלנדית התמוטטה. אבל אז היא עשתה משהו שאף מדינה אחרת לא העזה
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 61: כשלבנק נגמר הכסף

: מגישים: צליל אברהם וישראל פישר, עורך: רום אטיק, סאונד: אסף רפפורט