cat9743_img510066984.jpg
כאן כלכלי

פרק 57: קורס משתחררים

הם ילידי סוף שנות התשעים, והם על סף הכניסה לעולם המבוגרים. אנחנו עונים על השאלות שלהם
  • 30 דקות
חיות כיס
פרק 57: קורס משתחררים

: מגישות: צליל אברהם ודנה פרנק, עורך: רום אטיק, סאונד: אסף רפפורט