cat8779_img768266256.png

פרק 38: הכיסא היקר בעולם

בראש השנה וביום כיפור, מתרחשת מתחת לאף שלכם תחרות כלכלית מלאת חיים. השבוע, אנחנו צוללים אל הכלכלה הסודית של כיסאות בבתי הכנסת
  • 16 דקות
חיות כיס
פרק 38: הכיסא היקר בעולם

: מגישה: צליל אברהם, עורך: רום אטיק, טכנאי: אסף רפפורט