cat8728_img548325725.png

פרק 37: מסמך אנושי מזעזע

מסע בעקבות טופס ממשלתי. על המשוררים שמחברים את היצירות האלה, ועל החלוצים שמנסים להציל אותנו מהצרה הזאת
  • 25 דקות
חיות כיס
פרק 37: מסמך אנושי מזעזע

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם, עריכה: רום אטיק, עריכה דיגיטלית: אסף רפפורט