cat8615_img577356230.jpg

פרק 34: מאה שקל לגרם

במשך ארבע שנים המחיר לא זז, והגראס הישראלי נותר היקר ביותר בעולם. אפליקציה אחת משנה את התמונה
  • 22 דקות
חיות כיס
פרק 34: מאה שקל לגרם

: מגישות: צליל אברהם ודנה פרנק