cat7191_img.jpg

פרק 20: עמק בלי סיליקון

בעולם המעבדים יש חוק: כל שנתיים כוח המחשוב מכפיל את עצמו. תמיד. זאת הסיבה שעברנו תוך 50 שנה ממחשבים בגודל חדר למחשבים שנכנסים לכיס, וזאת הסיבה שאנחנו יודעים שהטלפון הבא שלנו יהיה יותר חכם מהקודם. אבל מה אם לא?
  • 20 דקות
חיות כיס
פרק 20: עמק בלי סיליקון

: מגישים: צליל אברהם ורום אטיק, טכנאי הקלטה: אסף רפפורט, הביא לשידור: איל שינדלר