cat7173_img.jpg

פרק 19: הופכים למספרים

לאמריקאים יש אובססיה לדירוג האשראי שלהם. זה בסך הכל מספר בן שלוש ספרות, אבל הוא קובע איך נראים כל החיים שלהם. מה יקרה כשבעוד שנה וחצי ה״קרדיט סקור״ יגיע גם לישראל?
  • 20 דקות
חיות כיס
פרק 19: הופכים למספרים

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי וליאל קייזר, עריכה: רום אטיק, הביא לשידור: איל שינדלר