cat38_img_1.jpg
האוניברסיטה העברית בראון וורנר

פרק 7: להציל את הרוח הישראלית

ב-30 השנים האחרונות חלה ירידה דרמטית במספר הסטודנטים בפקולטות למדעי הרוח, והחוגים גוססים. פרופ' שמעון שוקן, דווקא איש מדעי המחשב, יוצא לקרב מאסף להצלת עם הספר - אך האם צריך לעשות זאת בכל מחיר?
  • 16 דקות
חיות כיס
פרק 7: להציל את הרוח הישראלית

: מגישים: שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם, עריכה: רום אטיק, טכנאי: אסף רפפורט, הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: האוניברסיטה העברית בראון וורנר