cat21221_img427545338.jpg

ילד אסור ילד מותר | ריקי גל

15 שנה ריקי גל חיכתה לרגע שבו תוכל לעבוד עם מתי כספי. כשזה סוף סוף קרה הם נשארו עם מנגינה בלי מילים. יעקב גלעד זיהה בה את הילד שהיה ואולי גם את קולם של כל הילדים האסורים והמותרים
  • 34 דקות
שיר אחד
ילד אסור ילד מותר | ריקי גל

: מגישה ועורכת: מאיה קוסובר, עריכה: ניר גורלי, עיצוב סאונד ומיקס: אסף רפפורט, הפקת מוזיקה: מור סיון, תמלול: נעם פלג ותומר פאור, בצוות: תומר מולווידזון ואיל שינדלר