cat10073_img961479987.jpg

אליעזר בן יהודה | ירון לונדון ומתי כספי

סרט מלחמה אמריקני גרם לירון לונדון לכתוב שיר על הגיבור שלו - מחיה השפה העברית. החייל מתי כספי קיבל את המשימה לכתוב לו לחן
  • 24 דקות
שיר אחד
אליעזר בן יהודה | ירון לונדון ומתי כספי

: עורכת ומגישה: מאיה קוסובר, הפיקו: איל שינדלר ורום אטיק, בצוות: ניר גורלי ותומר מולוידזון