cat8548_img34478889.jpg

טיפת מזל | פלד

פלד מאוד רוצה לסמפל את זהבה בן בשיר החדש שלו, אבל אילוצים משפטיים הכריחו אותו לחשב מסלול מחדש. בדרך הוא גילה עולם חדש של יצירה
  • 19 דקות
שיר אחד
טיפת מזל | פלד

: עורך ומגיש: ניר גורלי, מפיקים: איל שינדלר ורום אטיק