cat4098_img.jpg

לילות של ירח מלא | ערן צור

מפגש מקרי עם בחורה בבית קפה תל אביבי הצית את דמיונו של ערן צור. הוא חזר הביתה וכתב את אחד משירי האהבה הכי יפים שלו
  • 18 דקות
שיר אחד
לילות של ירח מלא | ערן צור

עורך ומגיש: ניר גורלי, טכנאי: אסף רפפורט, מפיקים: איל שינדלר ורום אטיק

בתכנית מופיעים קטעים מהשירים:
ערן צור - בלילות של ירח מלא
כרמלה גרוס ואגנר - כרמלה גרוס ואגנר
ערן צור - בעיות זהות
Umm Kulthum - El Atlal