16 9 חדש (169)
איה זך

הביתה | ירדנה ארזי

ירדנה ארזי חיפשה את הקול שלה כזמרת סולו. החוויות שלה מהופעה מול חיילים בימי מלחמת לבנון עזרו לה למצוא אותו, והוא פרץ בשיר מחאה שנובע מאהבה לארץ ולבית
שיר אחד
הביתה | ירדנה ארזי

עורך ומגיש: ניר גורלי

עורכת: מאיה קוסובר

עריכת סאונד ומיקס: עודד דוידוב

צוות שיר אחד: תומר מולוידזון, אסף רפפורט ואיל שינדלר

סיוע בהפקה: עמרי קפלן ועדן דוידוב

תחקיר ארכיון: רונית ויזל ששון, איתמר ולר ורונן וייס

צילום: איה זך