cat30794_img594612713.jpg
ויקיפדיה

שרה לוי תנאי: ״תימנים לא שרים באותו נוסח פעמיים״

התרבות העברית המתחדשת הושפעה עמוקות מהמסורת התימנית העתיקה. השבוע ב״שרשרת זהב״, על דמותה של המתווכת והמתורגמנית התרבותית- שרה לוי תנאי אורחת: נעמה פרל-צדוק
  • 20 דקות
שרשרת זהב
שרה לוי תנאי: ״תימנים לא שרים באותו נוסח פעמיים״

: מגיש: אופיר טובול, עורך: ערן ליטוין, מפיק: איתי עשת, טכנאי: תמיר צובארי