cat30742_img97369568.jpg

מי ימנה את השופטים, מי שישב בבית סוהר?

השופטת בדימוס ורדה אלשיך חושבת שאפשר לשנות את שיטת בחירת השופטים בישראל אבל לא על ידי הפיכת תהליך המינוי שלהם לפוליטי עוד יותר, מצפה שחבריה השופטים בדימוס יפתחו את הפה, אבל יש לה מה להגיד כשהם פותחים את הפה לכיוון השני
  • 27 דקות
המנגנון
מי ימנה את השופטים, מי שישב בבית סוהר?

: מגיש: שאול אמסטרדמסקי, עורך: שימי אביגד, צילום ועריכת וידאו: טל רז ועדי אורנאי. עריכת סאונד: יוסי תנורי, רחל רפאלי. הפקה: מירב קדוש, יואב טייטלבאום