cat31170_img394447492.jpg

חשבון הנפש של ממשלת השינוי

בלי המחאה ברחובות המהפכה המשפטית הייתה עוברת בקלות, הסקרים לא מחמיאים כי אין למפלגה שלה פתרון קל, הממשלה הקודמת נפלה כי היא התביישה בשותפות עם עבאס והשסע העדתי לא ייפתר בנפנופי ידיים. ח״כ מירב כהן על המקום של האופוזיציה בישראל
  • 26 דקות
המנגנון
חשבון הנפש של ממשלת השינוי

: מגיש: שאול אמסטרדמסקי, צילום: טל רז ואבי קוצקל, עריכה: עדי אורנאי, סאונד: יוסי תנורי ורחל רפאלי, תאורה: שלומי תורג׳מן, גרפיקה: שלומי אשר. עורך אחראי: שימי אביגד