Mishael Vaknin 1 1

בין הדחה לנקמה

עם כניסתה של הממשלה החדשה לכהונתה מצא את עצמו יו"ר הדואר מישאל וקנין בעין הסערה. שר התקשורת החדש שלמה קרעי ביקש להדיח אותו לאחר שנה בלבד בתפקיד - וזאת למרות שווקנין עמד בהצלחה במשימה הראשית שהוגדרה עבורו, להעביר את דואר ישראל תוכנית הבראה. אחרי שפנה לבג"ץ והצליח להשיג צו נגד ההדחה, וקנין מגיע למנגנון ומספר על מערכת האינטרסים מאחורי השירות והציבורי - ועל מה דרוש כדי להפוך את הדואר ליעיל
  • 26 דקות
המנגנון
בין הדחה לנקמה

הגשה: שאול אמסטרדמסקי | בימוי ועריכת תוכן: שימי אביגד | צילום: אבי קוצקל, ניצן גרינוולד נתן, טל רז | עריכה: ניצן גרינוולד נתן | גרפיקה: שלומי אשר | תאורה: שלומי תורג'מן | סאונד: גלית עמירה | הפקה: יואב טייטלבאום | סושיאל והפצה: אהוד כהן