1 1 Gilad Bodenheimer
גלעד בודנהיימהר

לטפל בנפש הפצועה של ישראל: המנגנון של ראש המערך לבריאות הנפש

גלעד בודנהיימר, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, לא קיבל לידיו מערך שנמצא בשיאו. הביקורת על איכות טיפול הנפש הציבורי בישראל רבה, ולתוך הקלחת הזו הגיעה מלחמה שדורשת משאבים עצומים - בכסף וברגש. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי, מספר בודנהיימר על הניסיון להתכונן למבול של נזקקים לטיפול - שיגיעו להערכתו עם שוך הקרבות
  • 24 דקות
המנגנון
לטפל בנפש הפצועה של ישראל: המנגנון של ראש המערך לבריאות הנפש

עורך המנגנון: שימי אביגד, מפיק: יואב טייטלבאום, צילום: טל רז שני וניצן גרינוולד, עריכה: ניצן גרינוולד, תאורה: שלומי תורג'מן, גרפיקה: שלומי אשר, טכנאי הקלטה: רמי פליקס, סושיאל והפצה: אהוד כהן: