1 1 Rabbi David Leibel
הרב דוד ליבל

הרב מבני ברק שיגייס אלפי חרדים: המנגנון של הרב דוד לייבל

הרב דוד לייבל הוא משהו אחר. נולד בצרפת ועלה לישראל בגיל 17. למד אצל הרב שך בישיבת פוניבז' והפך לראש כולל. הוא גם איש עסקים מצליח בתחום היהלומים ומאמין גדול בשילוב של תורה ועבודה. הוא הקים את "אחוות תורה" - רשת קהילות שנותנת בית לחרדים עובדים שנודו מקהילותיהם. כעת הוא מנסה למצוא פתרון מעשי גם לסוגיית הגיוס. שמענו ממנו מה צריך לקרות כדי לראות אלפי חרדים על מדים.
  • 26 דקות
המנגנון
הרב מבני ברק שיגייס אלפי חרדים: המנגנון של הרב דוד לייבל

בימוי וניהול תוכן: שימי אביגד, צילום: טל רז שני וניצן גרינוולד נתן, עריכה: ניצן גרינוולד נתן, גרפיקה: שלומי אשר, הפקה: יואב טייטלבאום, סושיאל והפצה: אהוד כהן, סאונד: אודי אלון: