cat30953_img182914846.jpg
Shutterstock

פריפריה מול מרכז, גרסאת הכדורגל

נאפולי של איטליה השניה דוהרת לאליפות אבל נופלת מול מילאן של איטליה הראשונה, הכדורגל הפלסטיני נקרע מהפוליטיקה והמצב הביטחוני ומה אפשר ללמוד ממאבק האליפות בישראל, על מה שבין מרכז ופריפריה בכדורגל. אורי לוי, אסף כהן ויוסי מדינה עם מבט עומק על סיפורי השעה בכדורגל העולמי, האזורי והמקומי
  • 57 דקות
שער
פריפריה מול מרכז, גרסאת הכדורגל

: מגיש: אורי לוי, מפיק: עמרי קפלן, סאונד ומיקס: רחל רפאלי