cat16973_img198960810.jpg

פרק 28: מחוץ לחומות

בעין הישראלית, הכדורגל בירושלים נחשב פחות מזה שבחיפה ותל אביב, אבל האמת היא שהכדורגל הירושלמי הוא מקום שמחבר את העיר לזהות שלה. אורי מארח את חיים ברעם ואיציק קורנפיין ובוחן את ההיסטוריה והשינויים שעברה ירושלים, את האופי האמיתי שלה, וכל זה - דרך כדורגל
  • 55 דקות
שער
פרק 28: מחוץ לחומות

מגיש: אורי לוי, עורך: ערן פיש, סאונד: רחל רפאלי