cat16683_img91380371.jpg
shutterstock

פרק 26: כדורגל בזמן קורונה

בשבועות האחרונים, ראינו איך עולם הכדורגל פשוט נעלם. אבל יש עדיין בעולם כמה מקומות שבהם עוד משחקים כדורגל. מה זה אומר על המדינות האלו, איך הכדורגל התמודד בעבר עם משברים גדולים, ומה הן האפשרויות העומדות בפני אוהבי המשחק היפה בשעתו הקשה ביותר? אורי לוי ויוסי מדינה עונים
  • 30 דקות
שער
פרק 26: כדורגל בזמן קורונה

: אורי לוי, יוסי מדינה, ערן פיש, סאונד: רחל רפאלי