cat30769_img399452097.jpg
צילום רבקה זהר: דניאל שטרית, תמונת פרק: ביחו הדר

פרק 55: 1+1 עם רבקה זהר

רבקה זוהר כבר מרגישה שלמה על הבמה. אחרי שנים של יחסי אהבה-רתיעה עם הופעות, היא מתמסרת לקהל ונותנת את כולה. במשך שנים היא הסתגרה בבית ויצאה ממנו רק באישורו של המורה הרוחני שלה שהיה לבעלה, שלמה קאלו, שניקה אותה מסמים ולימד אותה להיות אדם, כהגדרתה.  בפרק היא מספרת על החזרה אל הבמות, על המעבר לארצות הברית בשיאה של ההצלחה, על ההתמכרות הקשה לסמים ועל השיבה לארץ. וגם: מה הבינה באיחור על "זמר שלוש התשובו
  • 65 דקות
1+1 אסף ליברמן מארח
פרק 55: 1+1 עם רבקה זהר

: מגיש: אסף ליברמן, מפיקה: אניה קלזון , עריכת סאונד: חן עוז