cat11223_img486690577.jpg

פרק 24: 1+1 עם עילי בוטנר

עילי בוטנר בא לדבר על העבודה עם "ילדי החוץ", על ההחלטה שלו שלא לשיר ועל הסיפור המשפחתי והאישי שלו מאחורי האלבום "בית". חוץ מזה, דיברנו גם על השירות הצבאי שהתחיל במשאית ונמשך בספריה של חיל הים, על השעות באוטובוסים בדרך ל"רימון" ועל העבודה על האלבום האחרון של שמוליק קראוס
  • 117 דקות
1+1 אסף ליברמן מארח
פרק 24: 1+1 עם עילי בוטנר

רשימת השירים בתכנית: 

אביב אלוש ועילי בוטנר – הכי קרוב אליך

עילי בוטנר וילדי החוץ – היי

עילי בוטנר וילדי החוץ – תתן לי יד

עילי בוטנר וילדי החוץ – אמא

כפיר בן ליש ועילי בוטנר – ימים של קיץ

הגבעטרון - למי אכפת מה שיהיה 

שמוליק קראוס - יום רודף יום 

מתי כספי – שיר היונה

פאנקנשטיין - Come and Join Me

מתי כספי וסשה ארגוב – שיר ערש

קובי אפללו ועילי בוטנר – מכתב לאחי